Hycklare

Postat av | Postat i Fackligt | Postat 2009-11-23

Svenskt Näringsliv kräver genom sin direktör Urban Bäckström krafttag mot ungdomsarbetslösheten.

Lösningarna är de gamla vanliga sänkta löner, uppluckrat anställningsskydd, privatiseringar och sänkta skatter. Det finns en som jag uppfattar ny del i hans förslag och det är att lärlingar i företagen skall finansiera sin lärlingstid med studielån.

Svenskt Näringsliv och dess direktör Urban Bäckström är hycklare. De bryr sig inte ett dugg om att ungdomar är arbetslösa, deras syfte är tydligt 200 miljarder i profit till Ikea under 2000 talet borde varit 250 miljarder, det är deras mål. Idag kan de inte ens en gång erbjuda ungdomar praktikplatser, som de får alldeles grattis, de vill att vi skall betala för att skapa profit till dessa parasiter.

Media: DN

Fortsatt nyliberal ekonomi

Postat av | Postat i Fackligt, Inrikes | Postat 2009-10-31

Dagen innan den socialdemokratiska partikongressen öppnades i Älvsjös mässhallar i Stockholm publicerades i Svenska Dagbladet en debattartikel undertecknad av förbundsordförandena inom den fackliga samarbetsform som kallas 6F dvs, Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko, Transport och Fastighets. Debattartikeln utmynnade i en önskan från ordförandena i dessa förbund att kongressen skulle ta beslut som förflyttade SAP åt vänster på den politiska skalan.

Så här när det fattas en kongressdag törs vi redan nu sammanfatta kongressbesluten och vi måste tyvärr konstatera att kongressens beslut på ett kraftfullt sätt har förflyttat partiet högerut på den politiska skalan. Efter denna kongress och dess beslut har nu SAP definitivt lämnat all sin socialistiska idetradition. I och med denna kongress har SAP med Mona Sahlin i spetsen mosat det motstånd som fanns inom SAP mot den nyliberala ekonomin och gjort densamma till sin egen. Låt oss nämna några exempel.

I sitt inledningstal till kongressen slog Mona Sahlin an till kongressens tema: Jobbkongressen att det är arbetslinjen som gäller.(har ni hört det förut) Det innebar att hon i sitt inledningstal slog fast att någon arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag inte kan komma ifråga, tvärtom arbetarklassen måste jobba mer. Hon öppnade i detta sammanhang för att höja pensionsåldern från 65 år till 68 år. I detta sammanhang följde också besluten som gäller A-kassan. Man beslutade att målsättningen är att 80% av A-kassans medlemmar skall erhålla 80% av den tidigare arbetsinkomsten vid ofrivillig arbetslöshet. Det är ett beslut som i praktiken innebär att de arbetslösa även i fortsättningen skall betala för nuvarande och kommande regeringars nyliberala experiment.

Kongressen slog även fast att utförsäljningen av välfärdstjänsterna inom skola, vård och omsorg skall fortsättningsvis säljas ut till privata företag vars enda drivkraft är att berika respektive aktieägare. I detta sammanhang spelade advokaten och påläggskalven Thomas Bodström en stor roll då han är styrelseledamot i företaget Pysslingen som är ett sk riskkapitalbolag som bedriver barnomsorg.

När det gäller fredsarbetet slogs kända socialdemokratiska fredskämpar som Maj-Britt Theorin förgäves för att få kongressen att besluta att USA:s krig i Afghanistan inte är Sveriges krig. Partistyrelsens mening var att Sverige måste vara en del av Natos styrkor i Afghanistan för att skydda landets kvinnliga befolkning. Detta blev också kongressens beslut, vilket rimligen måste betyda att Sverige ingår i en planering inför det tredje världskriget. Skall världens alla kvinnors rättigheter försvaras med militära medel måste väl rimligen minst 70 av världens alla länder omedelbart invaderas. Saudi Arabien, Nigeria, Kuwait osv osv. Flera länder på den europeiska kontinenten måste också känna sig hotade av detta beslut. Polen och Irland med sina abortlagstiftningar kan inte sova lugnt om natten. I Ungern måste man omedelbart mobilisera då behandlingen av landets Romer inte är annat än ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Till sist kan nämnas ett annat exempel på kongressens paradnummer och det är att SAP numera är småföretagarna och entreprenörernas part. Det innebär ytterligare lättnader för de som på sin höjd klarar av att skriva sitt namn. Ge skattemyndigheten ditt tumavtryck och sedan är det bara att köra i gång Nisses Bygg eller Lisas städtjänst. Går det åt pipan är A-kassan så låg att de anställda omedelbart söker jobb hos nästa oseriösa lycksökare.

Skrivaren av dessa rader träffar regelbundet Byggnads ordförande Hans Tilly, nästa samtal om SAP:s kongress kan inte bli annat än mycket intressant.

 Media: Aftonbladet, Aftonbladet2, DN, DN2, DN3, SVD, SVD2, SVD3, SDS, SDS2, Expressen, Expressen2.

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Grönhögern

Postat av | Postat i Fackligt, Inrikes | Postat 2009-10-25

När vi inom den fackliga rörelsen diskuterade Miljöpartiet, något som vi alltför ofta har haft anledning till var det inte sällan vi benämnde partiet vid dess rätta namn, Grönhögern.

Dessa samtal skedde innan den sk röd-gröna alliansen mellan SAP, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var formaliserad. Nu när alliansen mellan dessa tre partier är formaliserad är det inte ovanligt att många högerinriktade socialdemokrater inte tycker att det är lika nödvändigt att kalla Miljöpartiet vid dess riktiga namn, Grönhögern. Detta namn är något som Miljöpartiet under många år har kämpat för att erhålla. För att ta två exempel kan nämnas att Miljöpartiet gjorde upp med de borgerliga partierna för att försämra lagen om anställningsskydd, LAS. Genom att Miljöpartiet delar det förakt för arbetarklassen som förenar de övriga borgerliga partierna fann Miljöpartiet det nödvändigt att tillsammans med de andra borgerliga partierna förändra LAS så att företag med högst 10 anställda fritt kan avskeda arbetare från jobbet efter eget tyckande utan besvärliga förhandlingar med facket.

Ett annat och i och för sig mycket viktigare område där Miljöpartiet varit pådrivande är utförsäljningen av skolan. Enligt Miljöpartiet ökar den individuella friheten om den kommunala skolan skänks bort till hugade kapitalister och dessa sedan kan stoppa skattebetalarnas pengar i egen ficka.

Att fackföreningsfolkets tidigare analys av Miljöpartiet som ett utpräglat borgerligt parti visat sig vara riktig har naturligtvis den nuvarande högerregeringen för länge sedan insett.

Situationen efter formaliseringen av den sk röd-gröna alliansen har dock krånglat till det lite för högerpartierna. Tidigare kunde man lätt i utskotten göra upp med Miljöpartiet, som skedd med LAS, efter den sk röd-gröna alliansens formalisering blir det inte lika lätt då Miljöpartiet blivit inlåst med SAP och V. Högerpartierna som bedriver en gentemot arbetarklassen dum politik, skall av den anledningen inte betraktas som dumma, tvärtom det vet precis vad och varför de gör som de gör. När det gäller Miljöpartiet vet högerpartierna och det vet även Miljöpartiet och det är att Miljöpartiet har en betydligt större samhörighet med Centerpartiet än man har med Vänsterpartiet. Vad gör då Fredrik Reinfeldt. Dagen innan Miljöpartiet inleder sina kommundagar i Örebro, en tillställning som ska ta fram ett valmanifest för Miljöpartiet. Då inbjuder Fredrik Reinfeldt Miljöpartiet till samtal om att delta i en kommande högerregering. Denna inbjudan sminkas in i att det är av ansvar för att hålla Sveriges riksdag efter valet 2010 ren från inflytande av Sverige demokraterna i händelse att de skulle ta plats i riksdagen. Vilken blir effekten av Fredrik Reinfeldts genidrag? Jo, Miljöpartiets kommundagar i Örebro präglas helt av denna inbjudan, övriga frågor hamnar i skymundan. Frågan blir för miljöpartisterna om det inte är deras uppgift att förhindra inflytande från högerextremisterna inom SD. Peter Eriksson och Maria Wetterstrand får möjlighet att för en dag eller två leka i rollen som ansvarstagande statsmän. Reinfeldts genidrag skapar också oreda inom socialdemokratin. Reinfeldt vet bättre än någon annan att Mona Sahlins brist på ideologi och ledarskap är något som många ledande socialdemokrater öppet talar om. Mona Sahlins position inom SAP blir inte starkare av att av Mona Sahlins politiska projekt håller på att krackelera framför ögonen på den SAP kongress som inleds den närmaste tiden.

Reinfeldt kan nöjt konstatera att så ”slår man två flugor i en smäll”

Media: SVD, SVD2, HD, VK, Expressen, HD2, DN, DN2, Aftonbladet, Aftonbladet2.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Det handlar om klass – inte religion

Postat av | Postat i Fackligt | Postat 2009-10-22

Arbetare

Proletärer i alla länder, förena er!

Fredrik Jönsson skriver på Tommy Funebos hemsida om Jimmie Åkessons, partiordförande för Sverigedemokraterna, uppmärksammade debattartikel som publicerades i Aftonbladet. Från Fredrik Jönssons inlägg:

Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesman år 2007, Per Björklund, tidigare chef på Tarkett i Ronneby, sa då att han tycker facket har för stort inflytande och tog i för hårt i Vaxholm. Sverigedemokraterna ville då försvaga arbetarnas inflyttande bland annat genom att försvaga konflikträtten. På Sverigedemokraternas landsdagar den 17 oktober i år gjordes kosmetiska förändringar i synen på arbetsmarknadsfrågor, som att till exempel att anta ”Riktlinjer för en sverigedemokratisk arbetsmarknadspolitik”.

I inledningen till riktlinjerna står det: ”Målsättningen är att kunna tillvarata nationens samlade intressen. Avsaknaden av ideologiska bindningar och bevakande av särintressen på området gör att partiets politiska inriktning kan komma att skifta beroende på underliggande förutsättningar, politiska förändringar och konjunkturläge.” Och fortfarande vill de reformera LAS ”så att det blir möjligt att undanta fler personer ifrån turordningsreglerna för samtliga företag.” En del medier rapporterade att Sverigedemokraterna gjorde en ”vänstersväng” – vilket skitsnack! Att SD säger sig ”Försvara den svenska modellen”, är inte märkligt, det säger till och med Moderaterna att de gör.

Läs hela inlägget på tommy.funebo.se.

Media: SvD

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kravallpolis attackerar metallarbetare i Aten

Postat av | Postat i Fackligt | Postat 2009-10-17

Den nya sosse regering började visa sin rätta ansikte. Kravallpolisen attackerade metallarbetare som strejkade och hade en demonstration utanför Arbetsmarknadsdepartement. Metallarbetarna svarade självklart på attacken. Strejken och demonstrationen organiserades av Metallfacket som är en radikal fack som tillhör den radikala fackparaplyorganisationen, PAME.

Jannis

http://giannissouidos.wordpress.com/

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Till krigets slaktande vi dragits

Postat av | Postat i Fackligt | Postat 2009-10-13

Till krigets slaktande vi dragits,
vi mejats ned i jämna led.
För furstars lögner ha vi slagits
men vilja säkra en evig fred.
Om de oss driva, dessa kannibaler,
mot våra grannar än en gång,
vi skjuta våra generaler
och sjunga broderskapets sång

Jag gillar Obama som president även om jag ofta har kritik att framföra. Men fredspriset skulle ha gått till fredsaktivister eller desertörer. Här vid lag instämmer jag med Sven Wolters uttalande. Man kan bara inte få fredspriset för vad man tänker åstadkomma. Om man nu ens tänker åstadkomma något. Obamas storsatsning på Afghanistan talar för något annat. Men jag förstår hur man tänkte i Nobelkommiten. Det var en uppmuntran att fortsätta på en uttalad linje. Och med det i bakfickan att vi tillfälligt i alla fall blivit av med B-usch och hans kumpaner kan nog vem som helst få vilka pris som helst i ren glädjeyra. Men ska vi bli kvitt dessa satans kannibaler för gott krävs det nog kraftfullare åtgärder än ett presidentval. Men idag kan vi dansa om vi inte bor i Irak eller Afghanistan förstås. Eller om vi inte har söner och döttrar eller syskon eller föräldrar i imperialismens tjänst.

Media: SVD, Aftonbladet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Vad var det vi sa? Kluven tunga var det.

Postat av | Postat i Fackligt | Postat 2009-09-10

Expressen kan nu avslöja herr Borg och den övriga regeringens målsättning. Att pressa ned de lägsta lönerna till ännu lägre nivåer. Politikernas egna löner ligger fast, kanske till och med det finns utrymme för en lönehöjning. Demagogen herr Borg har gång efter annan deklarerat att alliansen inte vill sänka lönerna. Läs hela dokumentet på Expressen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Såpoperan Wanja Lundby-Wedin fortsätter

Postat av | Postat i Fackligt | Postat 2009-04-05

Vi har tidigare här på kommunisternas blogg beskrivit hur det går till och vad som krävs för att bli vald till LO:s ordförande.

Vad som nu sker med den arma olyckan Wanja Lundby-Wedin är att hennes öde håller på att bli den bästa tänkbara lektionen i svensk samhällskunskap.

Att Wanja Lundby-Wedin av LO:s kongress blivit vald till LO ordförande beror inte på att hon någonsin visat sig vara en speciellt duglig fackföreningsledare, tvärtom hon har inte satt sitt avtryck i någon fråga. Dessutom har hon inte skrivit en rad som skulle kunna betraktas som en ideologisk förklarning till sitt arbete, än mindre någon ideologisk hållning för den svenska arbetarrörelsen i dess helhet. Kort sagt, hon har tillbringat sitt liv i mitten. Hon har aldrig förargat någon ej heller gjort någon speciellt glad. Hur är det då möjligt att hon kunnat bli den hon blivit, med tanke på att hon är och alltid varit en medelmåtta.

Hon har alltid varit en trogen socialdemokrat och även i detta sammanhang aldrig haft någon speciell åsikt om någonting. När SAP kände sig hotade av den nya feminismen kom Wanja Lundby-Wedin att passa som handen i handsken. Kvinna och dessutom modern socialdemokrat, dvs. mycket reaktionär. Mer behövdes inte. Detta gjorde att LO fick sin första kvinnliga ordförande någonsin.

I mars 2007 fullföljer SAP den nya given och Mona Sahlin väljs till ny partiordförande. I glädjeruset dansar Wanja och Mona med varandra. Två mycket segerrusiga och reaktionära socialdemokrater som inte ens kan stava till namnet Karl Marx.

Sedan kom AMF affären med vad det betydde för olyckan Wanja. Det är nu som samhällskunskaps lektionen börjar bli mycket intressant. Den som någonsin trott eller tror att det trots allt är LO:s medlemmar som väljer sin ordförande är härmed upplysta om att så är det inte. Det är SAP.

Efter första turbulensen gick som brukligt är i dylika sammanhang Wanja under jorden för att under en helg ge SAP möjlighet att formulera framtidsstrategin. Först strategin gick ut på att rädda Wanja och metoden till det var att hon inte riktigt förstått vad hon beslutat om. Det fungerade inte, bla därför att det förutsatte att LO:s medlemmar är lätt förståndshandikappade.

Spiken i kistan kom för Wanjas del lördagen den 4 april i och med att Demoskop då presenterade en opinionsundersökning där det visade sig att SAP fick rekordlåga 30,9% samtidigt som moderaterna ökat till 35,5%. Återigen visade det sig att Wanja måste gå under jorden för att göra sig oanträffbar. Medan Wanja var oanträffbar samlades SAP: innersta kärna för att komma ur tjatet om Wanja som man tror är det som orsakat SAP:s opinionsras. Man har inte en tanke på att skillnaden mellan moderat och SAP: politik är hårfin och därmed inte gör någon skillnad.

Mona Sahlin tar bladet från munnen lördag eftermiddag: Wanja bör lämna några styrelser dock inte posten som LO:s ordförande. Söndagen den 5 april blir återigen Wanja anträffbar. Hon har via ett telefonmöte beslutat att lämna ett antal styrelseposter. Nu händer något mycket intressant. Nu stiger riksdagsmannen från Halland, Hoff in på arenan och via Rapport på SVT lanserar uppfattningen att Wanja även bör lämna posten som LO:s ordförande. I samma reportage kan Rapport meddela att två icke namngivna förbundsordförande krävt hennes avgång.

Vad som såpoperan Wanja så tydligt visat är att det INTE är LO medlemmarna som väljer när ordföranden skall tillträda eller avgå. Det gör SAP med hjälp av sina nickedockor som är utplacerade på förbunden.

Kan någonting bli mer kristallklart.

Media: Aftonbladet, DN, SVD, HD, DN2, DN3, Barometern, Dagen, Dagen2, SVD2, Dagens PS, SDS, Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda, Ystads Allehanda2, DN4.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Läs också andra intressanta inlägg.

Sjukare än sjukt

Postat av | Postat i Fackligt, Inrikes | Postat 2009-03-26

Sedan 1998 har LO ordföranden Vanja Lundby-Wedin varit med i AMF:s styrelse och avsatt 62 miljoner kronor till förre vd:n Christer Elmehagens pension. Utöver det har Elmehagen fått 42 miljoner i lön. Summan blir det 104 miljoner för hans tio år i bolagets tjänst.

Enligt LO har Wanja Lundby-Wedin i dag en fast årslön på 717 312 kronor, utöver det tjänade hon enligt 2007 års deklaration 421 000 kronor på olika sidouppdrag.

LO-förbundens ledare ger henne sitt fulla stöd, men vad säger medlemmarna.

Samtidigt som LO-ledningen beviljar vd:ar i stora LOdelägda bolag fantasilöner och pensioner hålls LO medlemmars löner och därmed pensioner på en lägsta möjlig nivå.

Dessutom har LO-förbund tvingat på sina medlemmar lönesänkningar på uppåt 20 % på senare tid, samtidigt som de ger sitt fulla stöd för fantasipensioner åt direktörer.

Detta kan inte leda till annat än sparken omedelbart för Vanja Lundby-Wedin och samtliga förbundsordföranden dels för att de dragit arbetarnas högsta kamporganisation ner i smutsen, försvarar ett agerande sjukare än sjukt i en arbetarorganisation och förhånar sina uppdragsgivare, medlemmarna, genom kraftiga försämringar, samtidigt som de ger sitt fulla stöd för gödning av direktörer. Detta är oerhört förnedrande för arbetarna.

Media: Aftonbladet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Avgå, Wanja!

Postat av | Postat i Fackligt | Postat 2009-03-25

Kenneth Björkman, ordförande för LO:s Skånedistrikt, kräver att LO-basen Wanja Lundby-Wedin avgår.

Tack, äntligen någon som tar bladet från mun och slutar spela med i Wanja Lundby-Wedin såpopera och magiska reptrick.

Media: SDS, DN, Aftonbladet, Trelleborgs Allehanda, Ystads Allehanda, Dagen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,