Östros & Sahlin – I vems tjänst?

Postat av | Postat i Fackligt, Inrikes | Postat 2010-05-22

Hörde Östros tala på radion idag. Han deklarerade att SAP, vid en eventuell seger i höstens riksdagsval, ej kommer att skrota den av borgarna införda, 75 dagars regel som idag gäller för deltidsstämpling.

Idag kan den som jobbar deltid endast fyllnadsstämpla i 75 dagar – sedan får man välja om man skall jobba deltid eller stämpla på heltid. Om man nu kan använda sig av ordet ”välja” i detta fall? Att jobba 50 %, utan annan ersättning eller inkomst kan man inte mer än överleva på. Inte nog med det så kommer ens framtida ersättning från a-kassan att grunda sig på den deltidslön man har haft. I de flestas fall blir ens nya ersättning piss och inget.

 För mindre än två år sedan förfärade sig hans partikamrat Mona Sahlin över hur hemsk denna 75 dagars gräns var. ”Pang! Så klipper man förutsättningen för många kvinnor att försörja sig!” Hon framhöll att det var en kvinnofälla. Visst, jag är beredd att hålla med vad vår chokladförtjusta Sahlin sa vid den tiden, men det jag inte kan förlika mig vid är att den kvinno/låglönefälla som då var så förkastlig inte tycks vara det längre! Det är för kostsamt enligt Östros att ta bort den om man samtidigt skall höja taket för a-kasseersättningen till 930/950 kr. Detta visar på att sossarna klart och tydligt hellre väljer att prioritera de som tjänar omkring 25 000 kr. Anställda inom kvinnodominerade yrken, med många deltider, är de som prioriteras bort. Låglönegrupperna får stå tillbaka för dem som tjänar mer. Är det en solidarisk väg att gå? Definitivt inte! Jag har inget emot att man höjer taket i a-kassan men ogillar lika mycket att man nu backar från borttagandet av 75-dagars regeln i a-kassan med hänvisning till höjningen av taket!

 Detta medför att man ökar utanförskapet och cementerar olika nivåer inom arbetarkollektivet.

 Är detta tacken till alla som arbetar inom bl.a. Kommunals & Handels verksamhetsområden?

Fortsätter det på det här sättet så måste man ställa sig frågan:

 – Östros & Sahlin – I vems tjänst är ni?

Försämrad a-kassa lönsam affär för staten

Postat av | Postat i Fackligt | Postat 2010-02-13

I LO-tidningen nr.4 2010 så presenterar Martin Klepke en analys där det framkommer hur de skärpta reglerna och förändringarna i a-kassan, som alliansregeringen genomfört, utvecklats till en mycket lönsam affär för staten.

• 2006 gav a-kassan ett överskott på 3,2 miljarder kronor.
• 2007 blev överskottet 14,5 miljarder kronor.
• 2008 ett överskott på 14 miljarder kronor (trots stigande arbetslöshet).

Han framhåller att regeringen har använt dessa övervinster, denna ”extraskatt”, som en delfinansiering av jobbskatteavdragen. Förövrigt står det även att läsa att den medlemsfinansierade delen av a-kassan har ökat från 10 procent år 2005 till 59 procent år 2007. Han konstaterar att försämrad a-kassa och sänkta skatter gått hand i hand.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Vargjakten

Postat av | Postat i Inrikes | Postat 2010-01-07

I dagsläget så är vargstammen i Sverige liten, 200-300 djur.

Det är inte en livskraftig stam fast den ökat under de senaste åren. Den är i hög grad utsatt för inavel och det beroende på att det är allt för få vargar som lyckas vandra in österifrån (Finland/Ryssland). Norra Sverige, trots de stora nationalparkerna, har inga vargrevir. Det beror givetvis på att stora delar av den ”orörda” naturen är renbetesområde. Vargen ges aldrig möjlighet att kunna etablera sig. De med ”nytt blod” som lyckas ta sig söderut är väldigt få, vilket påverkar artens utveckling negativt.

Som land så är Sverige stort till ytan och skulle kunna inhysa fler individer. Sverige ligger långt ned på listan över vargtäthet, bland de länder som har varg i Europa.

Av 26 länder så ligger Sverige på 21 plats – 0,49 Vargar/ 1000 km².

Antal vargar                            Vargar 1000 km²         Människor km²

 1. Makedonien          800                                            31.1                                             82
 2. Grekland               2000                                            15,2                                             82
 3. Rumänien             3000                                            12,6                                            90
 4. Vitryssland            2500                                            12,1                                             50
 5. Lettland                   750                                            11,6                                             36
 6. Estland                     500                                            11,1                                             29
 7. Litauen                     600                                              9,2                                             55
 8. Bulgarien               1000                                              9,0                                            67
 9. Albanien                  250                                              8,7                                           110
 10. Slovakien                 400                                              8,2                                           111
 11. Bosnien/Herz.        400                                             7,8                                             79
 12. Spanien                  2500                                              5,0                                             91
 13. Serbien/Mont.       500                                             4,9                                           106
 14. Ukraina                  2000                                              3,3                                             79
 15. Portugal                   300                                              3,3                                           115
 16. Kroatien                   170                                              3,0                                             80
 17. Slovenien                  50                                              2,5                                          100
 18. Polen                        700                                              2,2                                           127
 19. Italien                       500                                              1,7                                           198
 20. Ungern                       50                                            0,54                                           108
 21. Sverige                     220                                            0,49                                             23
 22. Finland                     160                                            0,47                                           17
 23. Tjeckien                     20                                            0,25                                           133
 24. Frankrike                   40                                            0,07                                             94
 25. Norge                         20                                            0,05                                             12
 26. Tyskland                    15                                            0,04                                           230

Källa: Status and Trends for Large Carnivores in Europe, LCiE report for the UNEP-WCMC project ”Biodiversity Trends and Threats in Europe” by the Large Carnivore Initiative for Europe, February 2004.

Att vargarna i Sverige inte tillåts finnas etablerade norröver i landet är givetvis inte bra.

Det medför till att vargpopulationerna koncentrerats till specifika områden (Dalarna, Värmland, Gävleborg, Örebro etc.)

Men vargarna är knappast heller jämnt utbredda i något land. De väljer biotop som passar och söker sig till andra individer då de är flockdjur. Intressant exempel över antalet vargar kontra yta är Minnesota, USA, vilka har 3000 vargar på Sveriges halva yta. Befolkningstätheten i Minnesota är ungefär lik den i Sverige.

Det nu aktuella med vargjakt anser jag inte vara något annat än enskilda jägares intresse (chans) till att äntligen (!) få skjuta ett rovdjur som det finns få av. Jag är inte emot jakt i sig, men jag anser inte att man skall jaga djurarter som knappt finns etablerade eller där artbestånd i landet är svagt. Utspelet om att ”plantera” in vargar för att få nya friska gener är inget annat än en anledning för att tillmötesgå de intressen som ser en fortsatt jakt på varg. Att upprätthålla en stam för att man för nöjes skull skall få skjuta varg! Hur skulle det vara om fler jägare istället utbildade sig i att jaga vildsvin som förökar sig i väldigt snabb takt och förstör åkrar och andra planteringar?

Sedan så finns de så kallade varghatarna som inte förstår att olika arter kan eller bör finnas oavsett om vi människor har nytta av dem eller ej. Att vargen i mångt och mycket lever på älg är naturligt och så måste det få vara. Att man kan se vargen som en konkurrent om älgen och utifrån det vill skjuta bort den kan jag aldrig förlika mig med. De personerna med det synsättet är inte värda att bära titeln jägare i mina ögon. Har samtidigt väldigt svårt att förstå att man kan älska hundar men samtidigt hata vargar.

Tyvärr så är det ofta de som skriker högst som hörs mest och så är fallet med S.G.T:arna (Skjut, Gräv, Tig). De tycks få ett väldigt stort gehör inom jägarkåren. Jag tror inte att så många jägare egentligen håller med dem, men med tysthet så kommer rovdjurshatarna till tals inom den egna kåren/förbunden. Vi får heller inte glömma att Jägarförbundet är en av de största lobbarna till Rosenbad. Om jag inte missminner mig så var de på femte plats att uppvakta riksdag och regering år 2008. Om sedan rovdjurshatarna tillåts att vara oemotsagda inom Jägarkåren så kommer deras särintressen upp till regering & riksdag.

Att det sedan endast skulle vara storstadsbor som förespråkar en stark vargstam är inget annat än nonsens från varghatarna. Genom den retoriken vill de få det till, att det är de som besitter den enda kunskapen och sanningen och själva skall få avgöra i vilken utsträckning vargar och andra rovdjur skall få finnas. Intresset för att vi skall ha livskraftiga rovdjurspopulationer i Sverige är utbrett långt utanför Stockholmsområdet – till och med i varglänen fast det är lägre där.

Vargar, individer som skapar problem skall man givetvis ta itu med, skyddsjakt kan vid vissa tillfällen vara behövligt. Men när man talar om skyddsjakt så kan man heller inte undgå att ta upp frågan om tjuvjakt. Idag så är lagar och regler luddiga och kan ofta heller inte tillämpas juridiskt, vilket inte är bra. Ofta står ord mot ord. I försvar av tamboskap så är det näst intill omöjligt att bevisa huruvida boskapsinnehavare först försökt skrämma rovdjuret eller satt en kula i den direkt. Ett oklart regelverk medför svårigheter att göra en korrekt bedömning. Detta kan i sin tur utnyttjas av de som inget hellre vill än att skjuta (utrota) rovdjur.

De som äger tamboskap skall få hjälp med stängsling. Jägare som jagar med hund måste bli bättre på att skydda sin jaktkamrat om de jagar i område där varg finns. Skyddsvästar, pinglor, tagghalsband. För syvende och sist så är det hundägarens skyldighet att ha uppsikt över sin hund.

Avslutningsvis så anser jag att denna jakt, på en känslig grupp toppredatorer, vara förkastlig.

Vargpopulationen omfattar inte så många individer som på något sätt kan rättfärdiga jakt.

Vad säger att de vargar som skjutits inte har varit vargar med viktiga nya gener?

Nu har det även framkommit att två vargar som skjutits i Gävleborgs län varit ett föräldrapar med 4-6 valpar. Vad händer med dessa valpar? Om de överlever så finns risken att de blir problemvargar.

Med bristande kompetens hos många jägare samt nonchalans till vilka vargar som skjuts visar ytterligare på att Sverige inte är redo för jakt på varg.

Media: barometern.se, barometern.se2, DN.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , .

Republiken Europa

Postat av | Postat i Inrikes | Postat 2009-11-19

Nu är det dags för potentaterna i EU att välja sin utrikesminister och president för unionen.

Nu skall Europa bli en enda stor republik – ett Europas förenta stater och statsminister Reinfeldt bekymrar sig att man inte kunnat enas om vilka två som skall besitta posterna – nattmangling befaras.

Stackars politruker och stackars plebejer, för denna situation är ju inte rolig. Nu startar kohandel och kompromisser eller blir det rävspel för ulvarna i fårakläder?

Folken i republiken Europa kan inget göra mer än att sitta på läktaren och åse spektaklet medan de som omfattas av den inre europeiska värmen befäster sina positioner i hegemonin.

Genom Lissabonfördragets förverkligande, genom falska försäkringar till Vaclav och en ogenerad uppvisning i demokrati för det irländska folket, så har den europeiska storfinansen äntligen tagit steget som krävdes!

Att Europa nu har en grundlag som står över varje enskilt medlemslands tycks inte bekymra den svenska riksdagen. Att varje medlemsland förpassats till att vara ett verkställande utskott till Bryssel eller om det nu är Strasbourg tycks vara oviktigt. För nu väntar nattmangling! Stackars, stackars Fredrik.

Nu har vi snart att se fram emot republik, alltid något, fast det inte var på det sätt jag hade önskat. Men med detta borde rimligtvis följa, om någon som helst konsekvens finns, ett avvecklande av monarkin. Kungahuset monteras ner kronan, äpplet och spiran förpassas till historians sophög. Eller skall Hans Majestät Konungen kalla in sina trupper och dra ut i fälttåg mot Europa? En svunnen tid göra sig påmind?

Kommer vi att få se EU:s insatsstyrka sättas in mot upprorisk monark eller kommer han att abdikera till alla konservativas förtret?

Eller skall de konservativa solidarisera sig med den europeiska storfinansen?

Blir detta den slutliga uppgörelsen med ståndsamhället?

Mitt tips är i alla fall att vi får vänta ytterligare ett tag och att det som vanligt blir folken som tvingas till att vända på skutan.

Media: DN, DN, Aftonbladet, SVD, SDS, HD,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

JAS Gripen – Det etniskt kännande flygplanet?

Postat av | Postat i Inrikes | Postat 2009-11-18

Läser i Ny Teknik om Norge och förhållandet till svenska stridsflygplanet JAS Gripen.

”Politisk svindel i norska JAS-affären”.

Jag personligen struntar fullständigt i huruvida Sverige får sälja stridsplan eller inte och anser spelet mellan de olika staternas (militäralliansernas) hökar vara absurt. Anser det vara vansinne att satsa miljarder på att ta fram vapen och stridsflygplan. Pengarna hade istället från början kunnat ha satsats på att bygga ut och utveckla det svenska samhället.

Men det jag reagerar på är att JAS Gripens förträfflighet framhållits som att vara bra till att utplåna/utradera arabiska byar! Att det skulle varit något som talade för JAS Gripen.

Jag är inte direkt insatt i flygplan och dess teknik, men det jag vet är att en ”teknik” inte kan känna av om en by är arabisk eller inte. Det kan endast människor avgöra. Jag förstår däremot mycket väl varför imperialisterna vill bomba byar och inte ser det som något hinder i förverkligandet av sina intressen. Att NATO och USA tycks ha en förkärlek till att bomba civila och sedan komma med ett ”sorry” är ingen nyhet och utifrån det så har man tydligen försökt att locka norska hökar till köp av JAS.

Vem som har tagit fram Gripens förträfflighet i skrivelse, presenterat det svart på vitt hade jag gärna velat veta. Den eller de är med största sannolikhet personer med fascistoida tendenser eller åtminstone drivna av hat gentemot araber och skulle inte få vara verksamma inom det svenska militär- eller säkerhetssystemet.

Eller är det helt enkelt så att människoliv inte har något värde då det kommer till imperialistisk storpolitik?

Media: SDS, Ny Teknik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Det farliga inlemmandet i NATO fortsätter

Postat av | Postat i Inrikes | Postat 2009-06-12

Då kan vi ta del av rapporten om att Sverige förhandlar med Nato, Norge och Finland om anslutning till ett nordiskt luftövervakningssystem, ASDE (air situation data exchange). Ett system som kan komma att omfatta även Baltikum.

Med det kan vi fullt ut konstatera varför Sverige upplåter Nato-ledda övningar att husera på svensk mark (Loyal Arrow). Övningen är givetvis ett prov för att testa Sveriges duglighet men framförallt lojalitet gentemot krigsmaskineriet Nato och USA. Om Loyal Arrow kommer att upplevas som väl genomförd av Nato-ledningen så kommer Sverige allt mer att ses som en viktig partner. Den svenska borgerliga regeringen med berörda ministrar kommer då att slå sig för bröstet och framhålla sin förträfflighet och sitt välavvägda beslut, gällande övningen, trots avsaknaden av folklig förankring kring beslutet (rättfärdigande av ministerstyre?). 

Resultatet blir ett ytterligare inlemmande i atlantpakten och den svenska alliansfriheten nedmonteras successivt bit för bit. Sedan så spelar det ingen roll om försvarsminister Sten Tolgfors (M) hävdar motsatsen. Han har en agenda och målet är att allt mer knyta Sverige till Nato tills vi är medlemmar. Sverige skall förpassas in i ledet av nickedockor till den imperialistiska politik som dikteras från Washington. I samma stund förordar han användande av EU-armé då han säger att EU länder skall bistå varandra om en medlemsstat angrips. Att syltas in i såväl EU:s militär som i Nato kan inte leda till något annat än problematik och höga kostnader. Vad går före, lojalitet gentemot EU eller USA-ledda Nato? Den frågan är idag obesvarad, men högst berättigad.

Denna politik är en farlig väg att gå och den svenska neutraliteten och alliansfriheten är ett minne blott om inget görs idag. USA/Nato flyttar sina gränser allt närmare Ryssland i jakten på naturtillgångar. Oljereserver finns i ett bälte från Medelhavet, Svarta havet, Kaspiska havet (forna Sovjetrepublikerna) ända in i Afghanistan. Genom samarbetet med den odemokratiska EU-kandidaten, Turkiet och genom att ha lagt det forna Jugoslavien under sig så har man säkrat sig territoriellt viktiga områden. (En huvudsaklig anledning till den förkastliga interventionen/bombardemanget av Serbien.)

USA/Nato är beredda, att tillgodose sina intressen genom militärmakt och har fattat beslut, om att i förebyggande syfte få göra det som krävs för att dessa intressen uppfylls. De rättfärdigar, med det beslutet, militära interventioner och säkranden av farleder. De anser sig ha en global rätt att befinna sig varhelst de behagar och det när som helst. Nu så har blicken även riktats mot olje- och gasfyndigheter i Arktis. Därav övningen Loyal Arrow.

Det är inte märkligt om Ryssland känner sig allt mer hotat. För var dag som USA/Nato, allt mer omringar Ryssland och håller militärövningar i anslutning till dess gränser så ökar risken för en militärkonflikt. Det får inte ske och därför måste provokationer, oavsett från vilket håll de kommer upphöra! Fred och vänskap mellan världens folk måste vara det alla kämpar för och det kan inte uppnås genom provokationer eller vapenmakt.
Detta är inte en ”fredspolitik” som de borgerliga hävdar. Detta är imperialistisk politik och ett förtryck av de som inte delar dessa hökars intressen. Sverige skall inte deltaga eller sanktionera sådan politik! Vi skall inte upplåta, vare sig land, vatten eller luftrum för krigshetsare likt Nato!
Sverige skall värna neutralitet, alliansfrihet och nationell suveränitet! Dagens krypande för USA och Nato måste brytas och omvandlas till en aktiv fredspolitik!

• Nej till Nato-övningar i Sverige!
• Nej till svenskt deltagande i EU:s armé och dess insatsstyrkor!
• Ja till neutralitet & alliansfrihet!
• Ja till en aktiv svensk fredspolitik!

Media: DN, SVT, Expressen, KB, YA, SVD, BLT, HD, SMP, Metro, Aftonbladet,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inget svenskt stöd till bomber, krig och död

Postat av | Postat i Inrikes | Postat 2009-06-08

Lördagen den 6 juni så hade nätverket ”NATO ut ur Sverige” demonstration samt appellmöten i Luleå.

natoterrorVi samlades utanför Strand Galleria ca 20 minuter innan mötet skulle starta. Till en början så var det bara några stycken av arrangörerna på plats. Men allteftersom klockan började närma sig 11-tiden så samlades allt fler samtidigt som även några fler kamrater från SKP dök upp. Vi hade plakat med budskap som ”No to NATO – North American Terror Organization”, ”NATO ut ur Sverige”, ”Nej till NATO – Ja till neutralitet och alliansfrihet!” samt två röda fanor.

Korta anföranden hölls av olika representanter från nätverket innan det var dags för att ställa upp sig för demonstration. Andra paroller var bland annat ”Nej till Nato – Ja till fred” och NATO legal terrorism”. Demonstrationståget gick längs gågatan, förbi bemannade EU-valstugor och runt den centrala stadskärnan. Slagorden ekade mellan huskropparna: ” Nej till Natos kärnvapen!”, ”Vi vill ha egenmakt – ingen militärpakt”, ”Natos militär – vad fan gör de här?”, Inget svenskt stöd till bomber, krig och död” och ”Nato go home”! Tåget samlade närmare 200 stycken deltagare.
Polisen tågade med och såg till att trafikanterna respekterade demonstrationen.

När vi hade återvänt till utgångspunkten utanför gallerian så hölls det ännu några tal, bland annat av Agneta Norberg från Kvinnor för fred och Sveriges fredsråd. Hon inledde sitt tal med att vifta med den svenska flaggan, nationaldagen till ära, följt av att sedan förpassa den till historien genom att demonstrativt ta fram USA-flaggor och linda dem kring sig. Den svenska suveräniteten avsägs sig allt mer och en ytterligare bidragande faktor är att det, av USA, ledda Nato tillåts öva på svenskt territorium. Sverige är och blir allt mer en lydstat till USA. Hon berättade även att hon nyligen kommit hem från Sydkorea där ett stort missnöje finns mot USA:s närvaro – att USA idag har 106 stycken militärbaser i landet.

Huvudtalare för dagen var satirikern tillika imitatören, Olof Buckard, som med finess och ackuratess, genom befogad kritik, bemötte regeringen samt berörda ministrar och deras förfarande och beslut gällande Nato-övningen.

Media: Nätverket Nato ut ur Sverige, SKP, NSD, Norrbottenskuriren, DN, SVT

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Total färgblindhet

Postat av | Postat i Inrikes | Postat 2009-05-06

I samma andetag som borgfred under EU-fanor utlyses så uppmanar S & LO att ”rösta rött” i parlamentsvalet till EU, klingar inte detta lite konstigt? Läste nyligen att i 75-90 % av omröstningarna i EU så har sossar och moderater varit rörande överens.  Kommissionär Margot Wallström sa något nyligen om att hon tyckte att moderaterna i EU bedrev en bättre politik än hennes kollegor i S. Jag kan förstå att Wallström, i egenskap av den EU-lakej hon har blivit, tycker så. (Kanske ett uttalande för att slippa förknippas med nästa års riksdagsval och ev. partiledarkandidatur?) Man tjänar faktiskt ganska bra som EU-kommissionär.

EU är ett storkapitalistiskt superbygge (men med ganska så mycket knak i fogarna) och det som presenteras och läggs fram utgår som allra oftast antingen ifrån konservativa värderingar eller utifrån ett gemensamt omhuldande i nyliberal anda. Givetvis så lyckas moderaterna (högern) bättre då de sitter med manuset. Sossarna lyckas få gehör för sina förslag de gånger de frångår arbetarrörelsens ideal och trampar upp på den nyliberala stigen.  Hur ”rött” är det? Total färgblindhet vill jag påstå.

Tror man att man bidrar till ett ”Rödare EU” genom att välja in sossar i parlamentet så kan man lika gärna tro på heffaklumpen. EU är uppbyggt utifrån vissa grundläggande normer och riktlinjer och dessa går som oftast stick i stäv med arbetarrörelsens grunder och värderingar. Det finns inte på kartan att man skall ändra på det. För att exemplifiera det något: Om det grundläggande receptet för EU är Ärtsoppa à la Erik XIV, det som står på menyn för arbetarklassen, så spelar det ingen som helst roll om man väljer in bagare med wienerbrödsrecept och tror sig kunna få till wienerbröd, då den fastslagna rätten skall innehålla vatten, ärtor, fläsk och arsenik.  Utifrån sin reformistiska skolning så börjar de flesta sossebagarna istället allt mer anamma receptet för Ärtsoppan. Att sedan någon enstaka sossebagare i EU, hej vilt, försöker blanda ingredienserna leder på sin höjd till arsenikpannkaka.

Såväl sosseledningen som partiets parlamentariker har totalt kapitulerat inför EU och det är väl endast en tidsfråga innan de öppet ställer sig tillsammans med högern och vill ha in oss i EMU. Än så länge så är de avvaktande, medvetna om EU-motståndet från deras egna led och ifrån den övriga arbetarrörelsen.

Gällande valet till EU-parlamentet så förordar jag en bojkott!

Ett högt valdeltagande legitimerar endast det arbetarfientliga, odemokratiska och kostsamma EU!

Media: DN, DN2, DN3.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Centerns ungdomsförbund öppnar upp för ökad prostitution

Postat av | Postat i Inrikes | Postat 2009-05-06

Centerns ungdomsförbund, CUF, beslutade på sin stämma i helgen för ett avskaffande av sexköpslagen. Helgen som de på sin egen hemsida betecknar som ”Helgen med stort H!” De hävdar bland annat att sexköpslagen inte fyller den funktion som det var tänkt och det utifrån att efterfrågan fortsatt öka trots lagen. Med detta ställer de sig i samma skara som Moderata ungdomsförbundet, MUF, som tycker att lagen bara är meningslös moralpolitik.

Vad skall man säga? Med ett sådant resonemang så hade man kunnat skrota en uppsjö med lagar. 

Högern som annars inte brukar vara sen att skrika om hårdare straff går i detta fall åt motsatt håll, men istället för att ta upp kampen mot prostitution och förnedring så vill man göra det helt legalt.

Förespråkarna brukar framhålla att det är den enskildes rätt att göra vad den vill med sin kropp, men vad dessa förespråkare tycks glömma är att de flesta tvingats eller lurats in i prostitution. Visst finns det säkert en del som av fri vilja gör det, men den delen är inget försvar mot alla de som råkar illa ut – förnedras, utnyttjas, hotas till livet. Det är för alla dessa som sexköpslagen finns, inte för att försvåra för dem. Accepterar man prostitution så har man totalt kapitulerat inför ett problem där människor far illa. Men det är kanske de smällar varje enskild person får ta i högerns individualiserade samhälle?  Ett ”Skyll dig själv!” rakt upp i ansiktet på de utsatta.

Jag tror inte att den stora majoritet som prostituerar sig gör det som ett första val i livet. Det är bara för gemene person att gå till sig själv och ställa frågan om man hade kunnat tänka sälja sig? Personer, och oftast unga flickor, utnyttjas genom löften (lögner) om att kunna tjäna pengar utan att veta vad de ger sig in på. Många unga människor är även otrygga i sin tillvaro, låg självkänsla, en rädsla för att inte räcka till och det bidrar till att man ofta är väldigt påverkbar. Drömmen om att kunna leva upp till konsumtionssamhällets normer förutsätter att man har pengar och med hög arbetslöshet så minskar alternativen drastiskt för många. En kombination av dessa faktorer kan leda till att ta steget ut i prostitution. En enkel insats kan tyckas för den enskilde individen, men med oanade konsekvenser som följd.

Hanna Wagenius, ordförande i  Jämtland-Härjedalens CUF-avdelning, är en som drivit frågan om ett skrotande av sexköpslagen hårt.  Nu har hon fått gehör för sina ord inom CUF, men för allas bästa så hoppas jag förslaget stannar där.

Den enskilde individens frihet kan inte rättfärdigas så länge den inskränker på andras!

Media: Aftonbladet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Resultat = skitdåligt!

Postat av | Postat i Inrikes | Postat 2009-01-06

Läste i fackförbundet Kommunals medlemstidning, Kommunal Arbetaren (KA), om städning på olika sjukhus. KA har gjort en rundringning till olika kommuner. Det finns riktlinjer på hur lång tid det får ta att städa olika utrymmen. Det i sig är väl inte märkligt, men det som får en att dra öron åt sig är när man får ta del av den tid som är satt. När det gäller städning av toaletter så ges det allt från två till hela åtta minuter(!). Är själv inte sanitetstekniker (lokalvårdare) så min erfarenhet är därmed begränsad till toalettstädning i hemmet, men tycker ändå att två minuter verkar vara väldigt kort om tid (åtta minuter hade jag kanske fixat?). Städerna/sjukhusen som ingick i undersökningen var Falun (Falu lasarett, 8 min), Göteborg (3 min), Luleå (Sunderby sjukhus, 2 min), Lund (Universitetssjukhuset, 2-3 min), Malmö (UMAS, 3 min), Stockholm (Karolinska, 3 min) och Uppsala (Akademiska sjukhuset, 3 min).

Där det gavs mest tid var alltså vid Falu lasarett med sina åtta minuter.

Det sjukhuset där det gavs kortast om tid för städning av toaletter var vid Sunderby sjukhus med sina två minuter.

Min fundering är hur det kan komma sig att det kan ges fyra gånger så kort tid vid ett sjukhus gentemot ett annat? Är toaletterna annorlunda konstruerade eller är personalen beskaffade på olika sätt? Inget av det är knappast troligt, men däremot så tror jag att den avsatta tiden kan ha väsentlig skillnad utifrån vilka aktörer som utför jobben. Ett sjukhus där städningen upphandlats med utomstående aktörer inblandade, där tycks det som att tiden är knappare. Där fler har varit med och lagt anbud på att få utföra arbetet där är givetvis konkurrensen också större. För att kunna få uppdraget så måste offerten vara lägre än de andras och som alla vet så brukar man säga att tid är pengar.

Det står även att läsa att det på Sunderby sjukhus, år 2000, fick ta sex timmar att städa akutvårdsavdelningen mot att det idag skall klaras på 1,5 timme. Visst tekniken går framåt, men jag betvivlar starkt att den gått fram så pass mycket att man klarar det fyra gånger så snabbt gentemot tidigare. Resultatet fick vi presenterat för oss det gångna året.

Nordnytt gjorde bl.a. en reportageserie om hur skitigt det var på Sunderby sjukhus. Framkommit har även att lokalvårdare känt sig ottillräckliga för att de inte hunnit utföra sitt jobb samtidigt som de uppmanats, av städföretaget, att varken tala med vårdpersonal eller media. Att de tystats med hot om repressalier.
Tyvärr så verkar detta vara allt mer vanligt förekommande då viktiga samhällsfunktioner allt mer överlåts till privata intressen. Den skit som, skitsnabbt, skulle bort låg istället kvar skitlänge på grund av profithungrigt städföretag. Resultat = skitdåligt!

Avslutningsvis så måste det tilläggas att Sunderby sjukhus och städbolaget till dags dato åtgärdat en del av bristerna, men fullt ifrån tillräckligt. Samtidigt fortsätter tidspressen på lokalvårdare runt om i landet.

Media: KA, SVT, SR.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,