Jimmy Tråkesson nej Åkesson, skämmer ut sig igen

Postat av | Postat i Inrikes | Postat 2014-04-08

Nu far han land och rike runt på skattebetalarnas bekostnad, denne rasisternas rasistledare Jimmy Åkesson.

Det hela ska föreställa företagsbesök inför ”supervalåret,” men har mera karaktären av kringresande cirkus med Jimmy som domptören klädd i piska.

För vart han vänder sig så har han också ändan bak, för detta är en vanlig sak. Folk vill ingen Jimmy ha, därför får han åter dra.”

Det kan ju inte vara så trevligt att vara så hatad som han, när till exempel brandsoldaterna lägger upp en blogg på Fejan som heter Brandmän mot rasism.

Folk inom vården säger nej till honom och folk inom brandförsvaret likaså, med resultat att de som gjort kritiska uttalanden mot Sverigedemokraterna, senare blivit mordhotade. Detta är en mycket allvarlig sak och därför borde SD stängas ute från företagsbesök överhuvudtaget.

Nu har de åter visat sitt rätta ansikte och vilka värdegrunder de representerar. Inom högern är det ju så populärt att tala om värdegemenskap och värdegrund.

Att SD står för rasism och främlingsfientlighet vet väl snart var och en, men ändå dyker det upp folk i etern med oskyldiga ansikten, som påstår sig inte ha förstått detta. Man kan ju bara undra hur de är funtade.

Vi ser motvilligt fram emot en fortsättning på Cirkus Åkesson i detta sammanhang. Fortsättning följer tyvärr!

LAJF

Print Friendly, PDF & Email

Postade kommentarer (2)

 1. SKP (Sveriges kommunistiska parti?), eller LAJF (?), skrev:….” denne rasisternas rasistledare Jimmy Åkesson”…

  Det som är lite lustigt i beskrivningar av Sverigedemokraterna, och deras ledare, det är den närmast fanatiska och även hatiska viljan att använda sig av ordet – rasism -, och – rasist – .

  Man kan undra varför egentligen.

  Att människan som varelse är benägen, i alla nationer, bland alla folkgrupperingar, i alla sammanhang och i alla tider, att vilja identifiera sig själva till dem som liknar dem själva, det är en verklighet som det är mycket människovänligt att visa förståelse för. Ja, även insikt, om och kring hur människan, som just varelse, just är.

  Människan är ju en – varelse – , med ett identitetsbehov, som skiljer sig från djurens identitetsbehov.

  Människan har ett – jagmedvetande – , som kan förändras, genom utbildning, genom erfarenheter, genom kunskaper.

  Anledningen till att människan som just – varelse – , tycker mycket om berättelser, sagor, romaner, gudasagor och över huvud taget allt som innehåller beskrivningar om olika psykologiska förlopp, både i den yttre och den inre världen, och allt som handlar om hjältar, om övernaturliga händelser, om Gud, om det goda och om det onda, osv., det är någonting som intresserar människor, och särskilt små människobarn.

  Vad beror detta på? Det är en mycket viktig fråga att ställa sig.

  Människan är inte enbart ett – däggdjur – , som andra däggdjur, även om det verkar alltmer som om massmedier, både reklamfilmer, barnfilmer och vanliga filmer, vill enträget alltmer försöka förmedla att människan är egentligen ungefär som en hund, en katt, ett får eller en häst, osv.

  Men inget av alla djuren som finns runt jordklotet, tycker om berättelser, sagor och beskrivningar om vilka de är, vilka de kan vara, vilka de bör vara och berättelser om vad som är gott och vad som är ont osv.

  Fanatiska kommunister och kulturmarxister, samt fanatiskt troende på materialiska livsåskådningar och ismer, verkar vilja förneka denna verklighet om och kring människan.

  Ideologiproducenter vill verkligen försöka förneka människan hennes kulturella sida och människan som havande en sida som helt enkelt inte är mätbar, (i någon materialistisk mätbar vetenskaplighet).

  Människan har helt enkelt en sida i hennes identitet som är mycket, mycket formbar. En sida som låter sig just påverkas av berättelser, romaner, religioner och av sagor där just den omätbara och övernaturligt gestaltande sidan hos människan blir uppmärksammad. Alltså den sidan som är vad som kännetecknar just människan som varelse, och som skiljer henne från djuren.

  Kommunismens materialism är endast en spegelbild av den kapitalism som denna materialistiska kommunism så gärna vill hata, slå ned på och anmärka på, anklaga osv.

  När ordet – rasism – , hela tiden vill mena att människor absolut inte skall tillerkännas sina behov av identitet, och identifiering till just sina kulturella olikheter, sina olika berättelser, sina olika sånger, danser och också sina olikheter i etniska profiler, (som det minsta barn kan se, och som också är vad som präglar människors känslor av hemmahörande, tillhörande, delaktighet med och samhörighetskänslor med osv.), det är rent ut sagt inte människovänligt att vilja förneka dessa både språkliga, kulturella, traditionella och etniska faktorer, som starkt påverkar alla olika människors och folks känslor av hemma. Det är att vara fientlig mot alla människors grundläggande behov av samhörighet och hemmahörighet.

  Det är också att vilja förminska den mångfald som finns inom människosläktets alla olika folk, traditioner, kulturer och etniska profiler.

  Denna mångfaldighet som finns inom människosläktet är värdefullt att beskydda och försvara.

  Att aboriginer, samer, inuiter, kongoleser, kineser, japaner och indianer, engelsmän, tyskar, finnar, norrmän, svenskar, ryssar, greker, judar, araber, spanjorer, chilenare, irakier, perser, osv., osv., osv., osv., med alla sina olika språk, kulturella ideal, etniska ideal och traditioner, över huvud taget finns, är det som är viktigt att värna om, liksom alla dessas olika förmågor av just hemmakänslor med just sina egna. Detta är inte någon rasism. Det är allom mänskliga behov.

  Att vilja förneka alla olika människors behov, genom att inte vilja visa förståelse, insikt och kunskap om hur människan som varelse just fungerar, och av människors behov av tillhörighet till, av samhörighet med, av identifiering med, och att vilja kalla dem alla för att vara rasister endast för den sakens skull, det är inte människovänligt att försöka göra.

  Det är människofientligt att göra.

 2. Rättelse:

  …materialistiska livsåskådningar…

Lämna en kommentar