Bröderna fara väl vilse ibland

Postat av | Postat i Inrikes | Postat 2012-11-26

”För att dryga ut studiemedlen arbetar Jens, som är i 20-årsåldern från Stockholmstrakten, extra på telemarketingföretaget Provoice AB, som bland annat säljer lotter åt Kombilotteriet.

Provoice har inget kollektivavtal. Om Jens och hans kollegor säljer dåligt en dag kan de enligt honom bli hemskickade i förtid – utan lön.

– Ofta får man en timme eller två på sig, sedan blir man hemskickad om man inte säljer, säger Jens.

Kombilotteriet är en del av A-lotterierna, en ekonomisk förening som ägs av Socialdemokraterna och SSU.” ( Aftonbladet)

Arbetarpartiet Socialdemokraterna äger företag utan kollektivavtal. Har inte bröderna här farit vilse i sin arbetarideologi? Det nya arbetarpartiet moderaterna kan sättas under samma tak som arbetsgivarparti. Vilket parti ska arbetaren rösta på? Finns det något? Borgare är de allihop med politiker som inte säger vad de menar och menar vad de säger.

”En av grundpelarna i vårt samhällsbygge är att makten måste granskas. Tanken är att journalister ska göra det jobbet. Dras resurserna på landets nyhetsredaktioner ner till den grad att det inte längre sker någon kvalificerad granskning av makten, havererar hela modellen.

Vi börjar nu på många ställen närma oss den punkten”.( SVD)

Tidningsdöden är ett allvarligt hot mot vårt samhälle och de demokratiska idéerna. Om vi hade en progressiv beskattning och inte lade den största skattebördan på pensionärer, sjuka och arbetslösa kanske våra skattemedel skulle räcka till presstöd men det ligger väl inte i maktens intresse att bidra ekonomiskt till sina övervakare. Det är endast vi, folket, som får betala stort för att övervakas av myndigheter som dessutom slösar bort våra skattemedel på dyrbara fester. När journalister utnyttjar de demokratiska rättigheterna till granskning blir myndigheterna plötsligt väldig hemliga och stänger dörren. Har bröderna här inte farit vilse i de demokratiska idéerna?

”Offentlighetsprincipen är en av de viktigaste grundstenarna i den svenska demokratin. Rätten för varje medborgare att få tillgång till information om myndigheters arbete och beslut har länge varit självklar. Huvudregeln är att allt är offentligt, endast i undantagsfall får uppgifter sekretessbeläggas. Men något är på väg att hända, de senaste åren har offentliga förvaltningar blivit allt mer hemliga”.( DN)

”Tre fall som ska granskas av KU

Efter DN:s avslöjande om slöseriet med skattepengar på Tillväxtverket gav Annie Lööf generaldirektören Christina Lugnet sparken. Samtidigt inledde Aftonbladet en granskning av Annie Lööfs egna festnotor. Men innan handlingarna lämnades ut till Aftonbladet fick näringsministern möjlighet att rätta till flera räkningar som felaktigt betalats med skattepengar.(DN)

Efter Dagens Nyheters avslöjande om Säpos mångmiljonfest med James Bond- tema begärde DN att få ta del av hela resultaträkningen för myndigheten. Regeringen beslutade att inget fick lämnas ut, allt skulle skyddas med hänsyn till rikets säkerhet. Innebörden av beslutet blev att till och med kontot för kaffekassan förblev hemligt. Regeringsbeslut går inte att överklaga.(DN)

En tjänsteman på försvarsdepartementet gallrade bort ett e-post­meddelande som innehöll känsliga uppgifter för försvarsministern. Inne­hållet i meddelandet fördes i stället över till ett annat dokument som klassades som arbetsmaterial. Inte ens KU fick ut handlingen i första skedet”.(DN)

Annie Lööf har definitivt farit vilse i sin politiska gärning. En politikers uppgift är inte endast att le och att se bra ut på bild eller att slösa våra skattekronor på dyrbara fester. Räcker inte den stort tilltagna lönen till fest håller man inga fester. Till den stora festen i Maramö i Småland kom dock inga deltagare. Den fick Annie Lööf hålla för sig själv.

Vi pensionärer håller dock inga fester och inte köper vi tidningar men däremot betalar vi högre skatt än Annie Lööf. Det ska inte löna sig att ha arbetat. De nya moderaterna betraktar vår innehållna lön som ett bidrag och socialdemokraterna skänkte våra pensioner till finansen att göra vinster på. Visst har de farit vilse när de istället för att gynna sina väljare gynnar kapitalet.

Kapitalet och demokrati i dess egentliga mening går inte att förena. Det kapitalistiska systemet håller på att braka ihop ändå vägrar vi envist att lämna det. Vi har farit vilse i våra tankar om att det kapitalistiska systemet är det enda fungerande systemet. Vi har indoktrinerats att tro det är det enda gångbara och att det är omöjligt att byta färdriktning. Vi fick den inställningen redan via modersmjölken. Men här vandrar bröderna vilse. Att ta ifrån kapitalet dess politiska makt och låta kapitalet vara vår tjänare istället för vår herre är ingen omöjlighet men det måste ske nu idag, helst igår innan kapitalet helt förstört våra överlevnadsmöjligheter på jorden.

Våra politiker har farit vilse i sin föreställning att de måste gynna det kapitalistiska systemet istället för folkets väl och ve. Att göra oss fria från oljeberoendet och rädda klimatet är ingen omöjlighet men det kräver politisk handling. Det krävs att politikerna gör rätt för sina överdådiga löner.

”Enligt prognoser från FN:s klimatpanel IPCC kan temperaturen på jorden öka med mellan 1,1 och 6,4 grader fram till 2100 med nuvarande nivåer. Världsbankens nya rapport visar en ökning på 4 grader fram till år 2060.

”För att stoppa utvecklingen måste världens länder sätta in åtgärder redan nu, då främst industriländerna. Men det kan ändå vara otillräckligt på grund av havens stora värmekapacitet och koldioxidens långa livstid i atmosfären”.(DN)

Media: Aftonbladet 1, Aftonbladet 2, Svd 1, Svd 2, Svd 3, Dn 1, Dn 2, Dn , Dn4, Dn 5, Dn 6,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Postade kommentarer (3)

 1. Jaså jojo, Jag känner att detta är mer vänt mot den höger extremistiska sidan än i detta parti. Det är just sådana som ni som får mig att inte vilja rösta på ditt parti. Ha en bra helg!
  Tack och hej//Emil

 2. Emil, det där var väl ändå en smått korkad kommentar!? Vad vill du ha sagt egentligen?

 3. Presstöd är inte demokratiskt,det knyter snarare tidningarna till staten och gör dem ömsesidigt beroende av varandra, Jag vill inte att mina skattepengar ska gå till Aftonbladet och deras sexinslag,reklam och ensidiga politiska ledare.

  Dagens svenska stortidningar utgör snarare ett hot mot demokratin genom sin enfald,hälften av vad som tryckts har ändå köpts från TT ändå, I Sverige har vi i princip ett mediamonopol alternativt en mediakartell som äger allt stort inflytande över opinionen.

  Genom internet och nya medier där är vi nu på god väg att bryta denna maktställning och nu vill skribenten stoppa detta i demokratins namn?

  Har förövrigt själv jobbat på Pro Voice i Göteborg och det är verkligen en genomusel arbetsplats så bra av er att ta upp det!

  http://shockandawetactics.blogspot.se/
  Här är min blogg där jag skriver om politik

Lämna en kommentar