Vår demokrati är inte så demokratisk som vi tror

Postat av | Postat i Inrikes | Postat 2012-05-09

Det är ställt bortom allt tvivel vems politik våra så kallade folkvalda för. Socialdemokraterna inte sämre än Alliansen i detta fall.

”Förre finansministern Pär Nuders (S) rådgivningsbolag drog in 14 miljoner kronor förra året. Samtidigt tog Nuder ut statsrådspension, skriver Expressen på onsdagen.”

Medan våra pensioner minskar skor sig pensionsrådgivarna och gör vinst på våra pensioner dels genom att hålla inne en del av dem samt genom avgifter som minskar den totala pensionen.

”De tjänar pengar på landets kommuner – ändå har ett 60-tal av pensionsrådgivarna i före­taget Max Matthiessen ett avancerat skatte­upplägg som sänker deras kommunalskatt.

Detta har gett dem över 100 miljoner kronor i extra inkomst utöver lönen sedan 2009. Skatte­verket ställer sig frågande till upplägget.”

Finansminister Anders Borg gjorde ett skenanfall mot riskkapitalbolagen och deras skatteflykt.

”Finansminister Anders Borgs lagförslag om hur riskkapitalister ska beskattas sågas av remissinstanserna.

Kritiken riktar sig bland annat mot att olika skatteregler ska gälla för olika företagsformer, att förslaget uppmuntrar till skatteplanering, och att lagstiftningen skulle gälla för en så liten grupp, skriver Dagens Industri.”

Att sälja ut våra skolor till riskkapitalbolag och privata lycksökare som kräver vinst kan inte ge annat än en sämre undervisning. Jan Björklund behöver inte gå långt för att förstå orsakerna.

”Nästan var sjätte behörig lärare har lämnat yrket efter utbildningen, kunde SvD berätta i dag. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) anser att det bekräftar hans bild av läraryrket.
– Vi har inte gjort tillräckligt för att vrida utvecklingen åt rätt håll, säger han.”

Vinst i skolor är förbjudna i våra grannländer men inte i detta land där till och med socialdemokrater inte ifrågasätter vinstuttagen.

Folkpartiet har inte endast Björklundare, en och annan vettig individ hörs även i mediebruset.

”Integritetskränkande. Från den 1 maj lagras all information om vem du har ringt, vilka du har mejlat och när du loggat in på internet. I morgon ska riksdagen fatta beslut om hur de brottsbekämpande myndigheterna ska få tillgång till denna information. Jag har så stora invändningar mot detta lagförslag att jag röstar nej, emot min egen regering. Folkpartiet borde som liberaler vara de som strävar mot och begränsar nya integritetskränkande lagar, inte de som hejar på dem allra mest, skriver Mathias Sundin.”

Då återstår att se om Mathias Sundin böjer sig för partipiskan. Han skriver att regeringen gått för långt med sina integritetskränkande lagar. Det gjorde de redan när FRA- lagen infördes. Behöver vi alls en FRA- lag är det mot våra politiker och mot våra myndigheter den borde riktas. Våra folkvalda är inte så folkliga som vi tror. Vår demokrati är inte så demokratisk som vi tror. En demokrati som utgår ifrån kapitalet och inte från folket är en skendemokrati.

Media: Svd 1, Svd 2, Svd 3, Svd 4, Svd 5, Svd 6, Dn 1, Dn 2, Dn 3, Dn 4,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lämna en kommentar