Socialdemokraterna kör högertrafik på ojämlikhetens väg.

Postat av | Postat i Inrikes | Postat 2012-04-18

Frågan om utformningen av våra trygghetssystem har naglat sig fast på den politiska dagordningen. I regeringens vårproposition slog finansminister Anders Borg (M) fast att ersättningarna har minskat med upp emot 9 procentenheter till sjuka och arbetslösa. Det ökar drivkrafterna att arbeta, hävdade finansministern.”

Alltså beror arbetslöshet och sjukdom på bristande arbetsvilja. Kan det inte möjligen vara så att det råder brist på arbeten. De lär inte heller bli så många arbetstillfällen när arbetsgivarna nu kan utan fackens insyn importera arbetskraft från låglöneländer. Det lär inte bli så många fler arbetstillfällen då regeringen istället för att öka arbetstillfällena minskar dem.

Vi har SAAB konkursen i minne. Här hade regeringen på ett tidigt stadium kunnat gå in och rädda jobben. Och så var det nedmonteringen av den offentliga sektorn. Givetvis har ett mycket stort antal arbetstillfällen gått förlorade där. Arbetslöshet beror inte på de arbetssökandes bristande vilja den beror på regeringens bristande vilja att satsa på arbetslösheten.

De sjuka har det visat sig blir inte friskare av en neddragen sjukpenning snarare är det tvärtom att oron över försörjning leder till ett försvårat och försenat tillfrisknande. Trygghet är en viktig faktor i rehabiliteringen. Man väljer inte att bli sjuk herr Borg!

Istället för att minska hemlösheten genom att styra bostadsmarknaden så att fler hyresrätter byggs satsar regeringen för att underlätta andrahandsuthyrning vilket leder till orimligt höga kostnader. Dessutom ställs vinstkrav på allmännyttans bostäder och många av dessa säljs ut till utländska förvaltare och riskkapitalbolag. Dessa kammar endast hem vinsten för att sedan sälja vidare vilket leder till att bostäderna förfaller.

Våra barns utbildning säljs också ut till privata lycksökare och riskkapitalbolag som givetvis sätter vinst före kunskap. Då hjälper inte herr Björklunds förslag om betyg i redan i fjärde klass. Det behövs fler lärare, fler vuxna i skolan och en jämlik skola. Din bostadsort skall inte vara avgörande för den kvalité på undervisning som du erhåller. Och våra barn skall inte vara monopolkapitalets handelsvara!

Kommer det då att bli annorlunda med socialdemokraterna i regeringsställning?

”Företagens roll i fokus. Regeringens politik har prövats i sex år, i både hög- och lågkonjunktur, och det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Vi presenterar i den kommande vårmotionen särskilda satsningar på utbildning och jobb för unga. I kombination med ökade möjligheter till praktik och traineeplatser, kommer vi också att skärpa kraven på dem som får stöd. Vi socialdemokrater har ibland varit för dåliga på att betona människors eget ansvar för att göra sig anställningsbara, skriver Stefan Löfven och Magdalena Andersson.”

Eget ansvar att bli anställningsbara och skärpa kraven på dem som får stöd, säger Löfven och Andersson. Detta gäller då arbetslösa och sjuka människor. Skall sjuka ta eget ansvar att bli friska på ett av regeringen utsatt datum? Borde inte socialdemokraterna förpassa Löfven dit han hör hemma, till den borgliga alliansen. Socialdemokraterna tänker tydligen köra högertrafik på ojämlikhetens väg.

”Vänsterpartiet vill tillsätta en jämlikhetskommission. Detta sedan SR:s Kaliber under söndagen rapporterat att frivilligorganisationer upplever att allt fler människor söker sig till dem för stöd som samhället normalt sett ska stå för.”

Vänsterpartiet tycks vara det enda parti som talar för social rättvisa. Fattigdomen ökar. De som drabbas är givetvis främst de sjuka och de arbetslösa. Många tvingas till kyrkornas soppkök. Regeringen har med sin politik backat decennier.

”10500 svenska skolbarn som behöver glasögon tvingas avstå för att föräldrarna inte har råd. Och skillnaderna mellan hur landstingen bidrar är stora. Detta är inte acceptabelt. Barn med synfel måste ha rätt till glasögon, skriver Lena Holm, Majblommans riksförbund.”

Är det acceptabelt i ett välfärdsland?

Media: Svd 1, Svd 2, Svd 3, Svd 4Svd5, Dn 1, Dn 2, Dn 3,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lämna en kommentar